Slagtekyllingeproducent konstaterer bedre produktivitet og bedre indtjening

Vi har konstateret en bedre produktivitet, en væsentlig bedre indtjening pr. kvadratmeter og så har vi også sparet energi”, udtaler slagtekyllingeproducent Thyge Simonsen.

Slagtekyllingeproducent Thyge Simonsen installerede for ca. 1 år siden LED-TEK´s LED IP66 fjerkræarmaturer med naturtro, fuldspektret belysning i et af to kyllingehuse. Fjerkræarmaturet er udviklet specielt til brug i slagtekyllingehuse og kobles uden problemer på den eksisterende lysstyring i stalden.

Produktivitetsstigninger med LED belysning fører til ny investering hos slagtekyllingeproducent

Efter næsten 1 års erfaringer, fra installationen i det første kyllingehus, bliver armaturerne nu installeret i det andet.
Thyge Simonsen udtaler: ”Vi har konstateret en bedre produktivitet – det er en kombination af et lavere foderforbrug og flere kg. til afregning – samlet set en væsentlig bedre indtjening pr. kvadratmeter. Produktivitetsstigningen kom ikke fra dag 1, så lyset skal køres ind ligesom alle andre forandringer i driften”.

Thyge har kunnet sammenligne resultaterne direkte med det andet kyllingehus, hvor belysningen er armaturer med lysstofrør og udtaler endvidere: ”derudover kan vi også se at lyset er langt mere ensartet og det har stor betydning for hvor godt strøelsen holder sig – og dermed også kyllingernes trivsel. Sidst men ikke mindst, så har vi jo også sparet på energien ved at skifte”.

Produktivitetsstigninger og bedre trivsel med fjerkræarmaturet fra LED-TEK

LED lyset fra fjerkræarmaturet indeholder det fulde farvespektrum og en andel UV-stråler, der styrker optagelsen af D-vitaminer og dermed dannelsen af kalk og fosfor. Alt sammen medvirker det til at styrke skelet og muskulatur hos kyllingerne og til at sikre en bedre foderkonvertering og dermed indtjening. Erfaringerne viser, at der kan opnås særdeles interessante produktivitetsstigninger og skabes langt bedre trivsel blandt kyllingerne

INSTALLATØR OG PROJEKTSTED

  • Thyge Simonsen monterede selv løsningen på adressen, Vojumvej 7 i Christiansfeld, og den lokale el-installatør stod for tilslutningen til lysstyringen.

PROJEKTMÅL- og RESULTAT

  • Bedre trivsel og foderkonvertering, samt nem installation

  • Øget produktivitet og indtjening

  • Energibesparelse

LED-TEK produkt der blev benyttet i projektet

Fjerkræproducent Thyge Brandi Simonsen, Vojumvej 7 i Christiansfeld, driver to kyllingestalde og producerer omkring 600.000 slagtekyllinger om året. 

Se hvordan Thyge styrer belysningen via en Smartphone app.

Billeder fra projektet


Produkter der blev benyttet i projektet