Referencer.

Specialtilpasset LED-belysning til svømmehallen

En omfattende renovering af Ølstykke Svømmehal har nu resulteret i et stærkt moderniseret badested med nyt varmtvandsbassin, miljøvenligt renseanlæg – og energibesparende LED-belysning fra LED-TEK.

Miljørigtig belysning til et miljørigtigt sted

LED-TEK har både leveret LED-vejarmaturer og indendørs LED-belysning til Søndersø genbrugsplads, der har brug for en fornuftig belysning til brugere og medarbejdere – samt ikke mindst en miljørigtig løsning, der modsvarer stedets grønne profil.

1 kilometer LED-Strips til CAC’s nye hovedkontor

Aktieselskabet Carl Christensen har fået installeret LED-Strips i skinner fra LED-TEK til en stor del af lokalerne i det nye hovedkontor, og resultatet er særdeles positivt.

Markante energibesparelser til KH OneStop

KH OneStop har mærket betydelige besparelser og bedre belysning i deres værksteder og kontorer med udskiftningen af ældre lysstofrør til ny LED-belysning fra LED-TEK.

Basketball-spillerne bades i belysning

Knivskarpe tv-billeder af basketball fra den bedste danske række: Det er resultatet af det frugtbare samarbejde mellem LED-TEK, specialisterne fra W. Johansen El og kommunen om den nye belysning i Hørsholm-hallen. Foto: Boba Keseric

Højt til loftet på University College i Horsens

På VIA University College har Jens Bo Laursen, fra firmaet Lindpro stået for et projekt med belysning af et møderum kaldet ”Torvet” et xx kvadratmeter stort lokale med en lofthøjde på 11 meter. De anvendte paneler har en farvetemperatur på 4200K, med lys styring i tre sektioner opnås en fin harmoni med det indfaldne dagslys, desuagtet den ekstreme lofts højde er der opnået en lumen værdi på 200 i gulv niveau.

LED-LYS OVER BORNHOLM

På talrige bornholmske skoler og andre kommunale bygninger har udskiftningen til en bæredygtig LED-belysning både ført til betragtelige energibesparelser og forøget tilfredshed med lærings- og arbejdsmiljøet.