WEEE-ordningen

Hos rådgivere, ingeniører og arkitekter er der stigende fokus på at distributører/leverandører af LED-lyskilder/-armaturer lever op til reglerne i WEEE-direktivet, og man bør som bygherre eller installatør være bevidste om denne lovgivning.

EU-reglerne om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, herunder LED-lyskilder/-armaturer er omfattet af WEEE-direktivet.

WEEE-direktivet pålægger alle EU-medlemslande at indføre regler om indsamling og behandling samt nyttiggørelse af affald fra elektrisk udstyr. Det er herefter producenter og importører, der afholder alle udgifter til håndtering og behandling af elskrot.

Alle der markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr, herunder LED-lyskilder/-armaturer skal registreres i nationalstatens producentregister. I Danmark varetages dette af Dansk Producent Ansvarssystem. Årligt skal der til det nationale register indberettes:

  • Markedsførte mængder

  • Tilbagetagne mængder

  • Behandlede mængder

Læs mere om reglerne for elektronikaffald og producentansvar i Danmark på Miljøstyrelsens hjemmeside.

LED-TEK har siden selskabets opstart i 2009 fulgt WEEE-direktivet og indberettet og behandlet elektronikaffald i henhold til lovgivningens bestemmelser.